CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH/BẢO TRÌ

Đối với những sản phẩm có chất liệu kim loại có thể bảo hành trong vòng 6 tháng.

Đối với những chất liệu làm từ đá có thể bảo hành một năm (không bảo hành những trường hợp khách hàng làm rơi, rớt, bể sản phẩm).

Những sản phẩm design từ cửa hàng:

Lần 1 mang đến sửa chữa sẽ được miễn phí.

Lần 2 mang đến sửa chữa sẽ tính phí nguyên phụ liệu.

 

Phản hồi của bạn